您好,欢迎来到百家姓网!    收藏本站Ctrl+D  
百家姓
 
 首页 | 姓氏新闻 | 新百家姓排名 | 旧百家姓排名 | 单姓氏 | 复姓氏 | 起名大全 | 姓氏文化 | 姓氏书籍 | 研究机构 | 百家姓带拼音word版免费下载
当前位置 >> 姓氏解说 >> 伯姓的来源

伯姓的来源

 


伯姓的由来:

    伯姓起源有三:
    一、系出嬴姓,起源于夏朝初年,始祖为伯益。伯益本是黄帝后裔。舜时任东夷部族首领,曾佐禹治水,立有大功。各得位后,曾想让位给伯益。伯益推辞不受,躲避到箕山之阳。后来,禹的儿子启得天下,建立夏朝,杀死了伯益。伯益起初在舜的属下作官,以调驯鸟兽出名,受赐姓“嬴”。故伯益也是嬴姓祖先,其后代中有嬴政,即秦始皇。伯字本意有管理一方的长官之意。益为东夷首领,故称伯益。《风俗通》载:伯姓出自“嬴姓,伯益之后”。
    二、系出姜姓夷。起源于西周初年。武王伐纣时,孤竹国君的两个儿子伯夷和叔齐,曾经扣马拒谏,请求停止武力伐纣。武王不听,一举攻灭殷商,建立周朝。伯夷叔齐耻食周粟,隐居于首阳山,采食野菜树果,终被饿死。伯夷是孤竹国君的长子,其后以行次为姓得伯姓。
    三、系出荀姓,起源于春秋时期。始祖为荀林父。荀林父字伯,世称荀伯。其孙荀阁,以其祖父功高,遂用其祖父之字“伯”为姓,称伯阁,世代子孙乃成伯姓
     
    堂号:伯益堂:有个贤人叫伯益,他就是伯姓的始祖。 
    郡望:河东郡(今山西黄河以东地区)。
     儒行著称,圣门笃学
     直言及难,贤妇进规
     上联说春秋时鲁国人伯虔,字子析,孔子弟子,勤奋好学,以儒行著称。下联说春秋时晋国大夫伯宗,贤能又敢于直言。每上朝时,妻子常规劝他:"您好直言,那些行为不端的人都厌恶您,一定有祸到您身上!"他不听。后来在栾弗忌之难中,果然被进谗言而遭杀害。
    人物简介:
    1伯牙:春秋时人。善鼓琴。学琴于成连,三年不成。成连使至东海蓬莱山,闻海水澎湃、群鸟悲号之声,情有所移,心有所感,琴艺大进。琴曲《水仙cao》、《高山流水》传为其作品。与鍾子期善,能穷其意趣。后子期死,痛世无知音,不复鼓琴。
    2伯乐:春秋时人。或说姓孙,名阳,亦称阳子。善相马。为秦穆公之臣。相传有骐骥伏盐车上行,见而长鸣,伯乐下车泣之。骥于是俯而喷,仰而鸣,声闻于天。年长,荐九方堙于穆公。堙相马,不辨马之雌雄、颜色,穆公不悦。伯乐以为相千里马在于“得其精而忘其粗,在其内而忘其外”。
    3伯达:西周成王进人。或以为宣王时人。伯达与伯适、仲突、仲忽、叔夜、叔夏、季随、季騧称周之八士。
    4伯夷:商末人。孤竹国君初之子。墨胎氏,名允,字公信。相传其父遗命其弟叔齐为君,叔齐让伯夷,伯夷遁去。叔齐亦不立而相与往归西伯(周文王)。周武王伐纣,两人叩马谏,以为不仁。及周灭商,夷、齐耻食周粟而隐于首阳山,采薇而食,遂饿死。
    5伯宗:(?-前576) 春秋时晋国人。大夫。贤而好直言。晋景公六年以“鞭之长,不及马腹”谏止晋攻楚。每朝,其妻常戒之。后终以直谏恶郤锜、郤至等,被谗杀. 

伯氏祠堂对联资料:
 伯(Bó)姓出自嬴姓,起源于夏朝初年东夷族的后人,以祖名为氏。得姓始祖:伯益。黄帝后裔,舜时任东夷部族首领,曾佐禹治水,立有大功。禹得位后,曾想让位给伯益。伯益推辞不受,躲避到箕山之阳。于是启继帝位。伯益受赐姓“嬴”。故伯益也是嬴姓祖先,其后代中有秦始皇嬴政。伯益的后人有的以祖名为姓,称伯氏。在古代,兄弟多以伯、仲、叔、季等来表示。“伯”是老大的意思。
    
      宗衍夏朝,源承赢姓;
      祖尊伯益,望出河东。
      ——全联典指伯姓的得姓源流和郡望。
    
      馨衍河东郡;
      德传伯益堂。
      ——全联典指伯姓的郡望和堂号。
    
      白日光辉呈美景;
      人生浩志焕荣华。
      ——此联为以鹤顶格镶嵌伯姓之析字联。
    
      阳子泣和千里马;
      名人饿死首阳山。
      ——上联典指春秋名人伯乐。姓孙名阳,善相马,相传有骐骥伏盐车上行,见而长鸣,伯乐下车泣之。骥于是俯而喷,仰而鸣,声闻于天。伯乐以相千里马闻名古今。下联典指商末名人伯益(伯夷)。孤竹国君初之子。相传其父遗命其弟叔齐为君,叔齐让伯夷,伯夷遁去。叔齐亦不立而往归西伯。周武王伐纣,两人叩马谏,以为不仁。及周灭商,夷、齐耻食周粟而隐于首阳山,采薇而食,遂饿死。
    
      子期良友,知音成绝唱;
      帝喾贤人,布教著新声。
      ——上联典指春秋名人伯牙。善鼓琴,琴曲《水仙操》、《高山流水》以及他与钟子期的“知音”佳话,均已成了千古绝唱。下联典指上古帝喾高辛氏的八个才子之一伯虎,舜举之,使布五教于四方。
    
     附:
    
      元公遐裔;
      宣圣高徒。
      ——佚名撰伯姓宗祠联。上联典指上古伯虎。下联典指春秋时孔子弟子伯虔,字子析,勤奋好学,以儒行著称。
    
      白日莫闲过;
      人生不再来。
      ——佚名撰伯姓宗祠联此联为以鹤顶格镶嵌伯姓之析字联。
    
      远祖楚为太宰;
      先人晋有大夫。
      ——佚名撰伯姓宗祠联。上联典指春秋时楚国太宰伯州黎,康王时在任。下联典指春秋时晋国大夫伯宗,贤而好以直辨,后遭受害。晋景公六年以“鞭之长,不及马腹”谏止晋攻楚。其含义为“虽然晋国强大,也无力战胜楚国”。现代汉语的成语“鞭长莫及”由此而来。
    
      儒行著称,圣门笃学;
      直言及难,贤妇进规。
      ——佚名撰伯姓宗祠联。上联典指春秋时鲁国人伯虔。下联典指春秋时晋国大夫伯宗。
 伯姓基本属性
 • 伯 【bó】
 • 笔画数: 五行: 繁体: 财运:
 •  百家姓排名:第 491 名
 伯姓取名
 伯姓新闻
   伯姓文化
    百家姓(动漫TV版)
    百家讲坛-百家姓(第一部)
    百家讲坛-百家姓(第二部)
    CopyRight @2018 www.bwxu.com All Rights Reserved 百家姓排名 版权所有